Menu

Så kom byggetilladelsen endelig….

image
06. december 2016 kl. 21:22

Præcis en måned før juleaften – den 24. november 2016 – modtog vi byggetilladelsen til kunstgræsbanen fra Aarhus Kommune. Når det har taget så lang tid at få byggetilladelsen udstedt skyldes det, at vi har været nødsaget til at udarbejde en ”nødplan” for håndtering af regnvand, såfremt udledning af forurenende stoffer fra banen overstiger fastlagte grænseværdier. I samarbejde med Aarhus Kommune og LB Consult (vores rådgiver) fik vi denne plan udarbejdet og godkendt primo november, hvorefter byggetilladelsen kunne udstedes.

Projektet kommer som tidligere orienteret til at omfatte en 11-mandsbane samt to fem-mands baner. Placeringen bliver hvor nuværende grusbane ligger og der kommer nyt belysning samt hegn omkring banen.  Vi har haft afholdt licitation over opgaven og forventer i starten af det nye år at indgå aftale med en hovedentreprenør. Selve byggeriet vil kunne starte til foråret – vigtigst af alt ligger det fast at banen bliver klar til næste vintersæson.