Menu

Kunstgræsbanen

Kunstgræsbanen
 Fra knoldet mudderbane til moderne kunstgræsbane......
 
 Hvorfor etablere en kunstgræsbane?
Når Danmark bliver våd og kold, kan græsbaner ikke bruges, og går forening delvis i stå i en længere periode. Om vinteren bruger vi nu ”sandbanen”, som ofte står under vand. Alternativt lejer vi os ind på kunstgræsbaner i f.eks. Hinnerup og Hornslet.
HEI Fodbold vil etablere en kunstgræsbane for at sikre breddeidrætten i lokal- og naboområderne attraktive og tidssvarende forhold til at dyrke fodbold udendørs året rundt. Det vil kunne udvikle både ungdoms- og seniorspillere.
Kunstgræsbanen vil også indgå som en naturlig del af Skæring Skoles fokus på motion og bevægelse. Der vil blive afholdt idrætstimer og andre fysiske aktiviteter på den. Ligeledes vil Idræts SFO´en også kunne bruge banen om eftermiddagen.
 
Perfekt placering
Kunstgræsbanen vil blive et naturligt omdrejningspunkt på Skæring Skoles område samt HEIs fodboldbaner. Banen etableres også i tæt samarbejde med Skæring skole og Idræts SFO. Parterne har længe samarbejdet for at skabe et aktivt ”idræts-fritids-område” til børn og unge.
 
Kunstgræsbanen bliver placeret på sandbanen. Her vil den ligge centralt for både klubhus, omklædning og Skæring Skole og ikke give gener for områdets beboere, da den ligger i god afstand til nærmeste bebyggelse og er godt beskyttet af buske og træer.
Kunstgræsbanen vil få en meget central placering i den nordlige del af Aarhus i et stort og tæt befolket område bestående af Risskov, Egå, Skæring, Lystrup, Skødstrup, Studstrup, Hjortshøj og Virup.
Stier med lys sikrer, at de unge kan komme sikkert frem og tilbage på både cykler og gå ben.

 

 
Finansiering af baneprojektet
Et projektforslag er udarbejdet, og investeringen ventes at blive ca. 4,8 mio. kr. Aarhus Kommune har bevilget ca. 3,2 mio. kr. Klubben skal selv rejse de resterende ca. 1,6 mio. kr. Dette søges gjort gennem fonde, sponsorer og andre aktører.
Vil du støtte projektet, kan du gøre det ved at tegne et Privat Sponsorat [link privat] eller et Virksomheds Sponsorat [link virksomhed]. 
Mere information?
Du kan læse mere om projektet her: Private Sponsorater
Har du spørgsmål til projektet, eller vil du støtte med et større beløb eller høre om muligheden for at tegne et firmasponsorat så send en mail til heisponsor@gmail.com.
Vi takker på forhånd for din støtte. Uden mange private bidrag kan vi ikke realisere kunstgræsbanen.