HEI2006D

Trænere
Trænere
JA
Jonathan  Aasberg
24 24 60 83
PC
Per Christensen
Træner
29 41 87 91
SP
Stine Elleberg Petersen
60 61 05 84
SJ
Søren Gustav B. Jepsen
23 62 55 83