HEI2011D

Spillere
Profiler
File
Aksel K. Brøndberg
Spiller
AM
Aksel Møller Lundberg
Spiller
File
Bastian  Schriver Raalskov
Spiller
BJ
Bertram F. Johnsen
Spiller
File
14
Daniel V. B. Rasmussen
Højre fløj
EC
Emil R. Carlsen
Spiller
FS
Felix Alfred Enevold Sørensen 
Spiller
FF
Flemming Friis
Spiller
GA
Gustav Esberg Andersen
Spiller
File
Jiang Yue Peng
Spiller
File
Oliver Brun Jensen
Spiller
File
Rasmus  Søndergaard Kristensen
Spiller
File
6
Søren G. Jønsson