Klubnyheder

Generalforsamling 6. april 2021

5. marts 2021, 17.53

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HEI Fodbold

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i HEI Fodbold til afholdelse tirsdag d. 6. april 2021 kl. 20.00. Grundet Covid-19 situationen afholdes generalforsamlingen i år online via Meet og kan tilgås via dette link:https://meet.google.com/ryj-xsph-wiy

 

Generalforsamlingen bliver afholdt med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af formand
 6. Valg af sekretær
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  1. Sportslig ansvarlig – senior
  2. Øvrige medlemmer
 1. Valg af to suppleanter
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant
 3. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen (sekretær Jan Elmstrøm Blaabjerg på mail [email protected]) senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

Sportslig hilsen

Jette Petersen Formand HEI Fodbold

Klubnyheder