Klubnyheder

Generalforsamling 7. april 2022

10. marts 2022, 07.15

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HEI Fodbold

 

HEI Fodbold indkalder til ordinær generalforsamling torsdag d. 7. april 2021 kl. 19:30 i HEI hallens sportscafé.


Her håber vi at se både trænere, forældre, spillere og andre interesserede. Få en opdatering fra klubben, giv din stemme til kende og engagér dig i din klubs videre udvikling.


Generalforsamlingen bliver afholdt med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

1. Næstformand

2. Kasserer

3. Ungdomsformand

4. To suppleanter

5. Revisor

6. Revisorsuppleant

6.  Eventuelt


Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen (sekretær Suzanne Møller på mail [email protected]) senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.


Sportslig hilsen

Jette Petersen Formand HEI Fodbold


Klubnyheder