Klubnyheder

Sidste nyt om kunstgræsbanen - byggeriet starter i foråret...

24. april 2018, 17.47

Gammel nyhed: Skrevet: 02. februar 2017

Sidste nyt om kunstgræsbanen – byggeriet starter i foråret

HEI Fodbold indgår aftale med hovedentreprenør i marts og inden 1. oktober er INVITA Park klar til indvielse. Der bliver tale om et stort anlæg med flere fodboldbaner. Vi mangler aktuelt kun kr. 250.000 i egenfinansiering og har derfor brug for alles hjælp til at skaffe de sidste penge. Læs mere om status og mulighederne for at støtte projektet økonomisk nedenfor.


Status på kunstgræsbanen

Vi har hen over vinteren forhandlet en aftale med WGS om opførelse af en kunstgræsbane i hovedentreprise. Forhandlingerne er nu afsluttet, og vi er nået til enighed omkring projektet og økonomien. Det betyder, at vi umiddelbart efter HEI Fodbolds generalforsamling d. 15. marts 2017 indgår kontrakt med WGS omkring opførelse af kunstgræsbanen – ”INVITA Park”.

Der bliver tale om et stort anlæg med en 11-mands bane, en 5-mands bane og to 3-mands baner, jf. ovenstående tegning.

Banen vil blive opført i perioden 1. maj – 1. oktober 2017. Forventeligt vil jordarbejdet blive udført på denne side af sommerferien og selve kunstgræsbanen udrullet efter sommerferien. Det glædelige budskab er, at banen bliver en realitet fra den kommende vintersæson.


Økonomi

Den samlede anlægsinvestering forventes at blive ca. 4,5 mio. kr., hvoraf HEI Fodbold selv skal fremskaffe ca. 1,36 mio. kr. Status på vores fundraising er følgende:

 • HEI Fodbold, opsparing kr. 380.000
 • HEI Fodbold Idé- og Økonomiudvalget kr. 250.000
 • Private sponsorater kr. 280.000
 • Virksomhedssponsorater kr. 197.000
 • Indsamlede beløb d.d. kr. 1.107.000

Vi mangler kort sagt kr. 250.000 for at være i mål med vores egenfinansiering. Dette er en overkommelig opgave at frembringe, hvis vi alle står sammen og løfter i flok.

For at kunne holde kunstgræsbanens og fodboldafdelingens økonomi helt adskilt, både i forbindelse med anlæggelse og fremtidig drift, bliver kunstgræsbanen etableret i et nyoprettet selskab – HEI Fodbold Kunstgræs ApS. Selskabet ejes af HEI Fodbold, der også har udpeget bestyrelsen i selskabet (Flemming Voldby, Morten Langberg, Lars Nygaard og Jan Elmstrøm Blaabjerg).


Private sponsorater – potentialet er væsentligt større…

Der har været en helt unik opbakning til projektet blandt klubbens medlemmer, og der er pt. indgået ca. 180 aftaler om private sponsorater til en samlet værdi af kr. 280.000. Det har været helt afgørende, at så mange private personer har støttet projektet – ikke mindst i dialogen med Aarhus Kommune, hvor man har noteret sig lokalområdets store opbakning.

Igen i år har forældre og trænere på flere årgange måtte køre spillere til Rønde, Lyseng, Hornslet og andre kunstgræsbaner for at kunne afvikle træning og kampe – ofte har det kun været muligt at få baner i ydertimerne. Det er brugt rigtig mange penge på at leje baner (Ca. 500 kr. pr. spiller for en ugentlig træning i vintersæsonen), og dertil kommer penge og ikke mindst tid med at fragte spillerne frem og tilbage. Med en kunstgræsbane i HEI bliver vintertræningen billigere og lettere for både forældre og spillere.

Vi har ca. 500 aktive medlemmer i HEI Fodbold, så derfor vil vi også opfordre til, at I - som endnu ikke har tegnet et sponsorat - genovervejer jeres beslutning. En bane vil være til gavn for alle i klubben, og ikke mindst de yngste årgange, som kan se frem til at bruge banen i mange år fremover.

Du kan som privatperson fortsat nå at støtte kunstgræsbanen ved at tegne et privat sponsorat i et (eller flere) af følgende kategorier:

 • Guld – kr. 2.500
 • Sølv – kr. 1.000
 • Bronze – kr. 500

Som privatsponsor får du bl.a. dit navn trykt på sponsorpladen og du kan læse mere om mulighederne for at tegne et privat sponsorat her: http://www.hei-fodbold.dk/kunstgraesbanen/private-sponsorater/

Når du indbetaler pengene via DBUs gaveindsamling kan du opnå et skattefradrag for dit bidrag allerede i år. Du finder DBUs gaveindsamling her: http://www.dbu.dk/klubservice/okonomi_og_fonde/Fundraising.aspx?Id=17.

Indsamlingen via DBU er åben indtil 28. februar 2017, så du kan lige nå at indbetale dit bidrag.

En samlet oversigt over private sponsorer fremgår af HEI Fodbolds hjemmeside.


Salget af Erhvervssponsorater går forrygende – men vi har behov for flere…

Salget af virksomhedssponsorater er kommet rigtig godt fra start og vi har i skrivende stund indgået sponsoraftaler med 12 virksomheder foruden hovedsponsoraftalen med INVITA Aarhus.

Følgende firmaer har allerede tegnet sponsorater:

 • INVITA Aarhus
 • M/S Containers A/S
 • Scan Lux Flexible A/S
 • Klinik DineØjne.dk
 • Føtex Brobjergparken
 • Dansk Web Salg
 • Weber Stephen Nordic A/S
 • Bytømreren A/S
 • Psykolog Karsten Abel
 • Ejendomsmæglerne Nonbo & Eland
 • Jyske Bank
 • Stark A/S
 • Danske Bank

Vi er i dialog med flere virksomheder, der har givet tilsagn om at ville tegne et sponsorat, men vi har fortsat brug for flere sponsorer. Vores målsætning for salg af virksomhedssponsorater er på kr. 400.000 ekskl. moms. For at nå dette mål kræver det, at alle i klubben bruger deres netværk og tænker HEI sponsorater.

Vi har et standardkoncept, hvor man som erhvervssponsor indgår en to-årig aftale og betaler kr. 4.000 i sponsorat pr. år. Sponsor bliver i perioden eksponeret på en 2 x 1 meter bande på både INVITA Arena (Tidligere Skæring Stadion) og INVITA Park (kunstgræsbanen) ved at afholde udgifterne på kr. 2.000 ekskl. moms for to bander.

Vi er også villige til at lave specialaftaler med sponsorer og har pt. indgået følgende specialaftaler:


Ejendomsmæglerne Nonbo & Eland Hvis du sætter din ejendom til salg hos Nonbo & Eland og samtidig oplyser, at du kommer fra HEI Fodbold, så tilfalder der klubben kr. 2.000, når Nonbo & Eland sælger din ejendom.INVITA Aarhus Når du handler i INVITA Aarhus og oplyser, at du kommer fra HEI Fodbold, er der mange penge at spare:

 • 30% på INVITA producerede varer
 • 25% på bordplader
 • 25% på skydedøre – garderobeløsninger
 • 20% på handelsvarer
 • Kampagnepriser på hvidevarer


Vil du vide mere om mulighederne og fordelene ved at tegne et virksomhedssponsorat, er du meget velkommen til at kontakte Julie Banck på mail [email protected] / mobil 22717273 eller Jan Elmstrøm på mail [email protected] / mobil 51569609. Du kan også læse om mulighederne på http://www.hei-fodbold.dk/kunstgraesbanen/virksomhedssponsorat/.

Vi håber med ovenstående, at have skabt klarhed over vores kunstgræsbaneprojekt. Sidder du alligevel tilbage med spørgsmål, eller har du gode ideer til fundraising projekter, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Sportslig hilsen
HEI Fodbold Kunstgræsbane udvalget


Klubnyheder