Klubnyheder

Nyt cafeteria hos HEI

20. december 2018, 11.38

Vi er kommet rigtigt langt i vores cafeteria-projekt, og har været så heldige at mærke super god opbakning. Men vi har dog brug for hjælp til at få vores cafeteria gjort færdig. Det bliver en rigtig stor renovering, der vil betyde, at vores afdelinger vil opleve klar forbedring i muligheder for at blive serviceret af vores fantastiske forpagter Solveigh. 

  
Langt den største del af projektet betales af Århus kommune, og herudover har HEI Hallen støttet flot op om projektet, ligesom en lang række frivillige kræfter har lagt mange arbejdstimer. Fra HEI hovedforening siger vi stor tak for denne hjælp. 


Vi har en tidsplan, der lyder på, at det hele skal stå færdig i løbet af januar 2019. Det er også i den forbindelse at HEI hovedafdeling mangler lidt penge til at lave den sidste finish på projektet. Det er vigtigt for os, at det er HEI som forening, der står for at skabe rammerne for et godt klubliv, og da HEI er os alle sammen, sender vi hermed følgende opfordring. 

  
Vi har brug for at samle omkring 20.000 kroner til betaling af de sidste detaljer. Vi vil se på muligheden for at lave et støttearrangement når cafeteriaet er færdigt, men i første omgang vil vi prøve at etablere en Crowdfunding via mobilepay. På den måde får alle jer, der bruger cafeteriaet i dagligdagen, muligheden for at støtte op. Vi har allerede hørt fra mange af jer HEI´ere med spørgsmålet om ikke I kunne gøre noget for at hjælpe - og nu er muligheden der. 
  
HEI Hovedforening har oprettet Mobilepay med følgende nummer: 16840 
  
Vores kasserer Peter Rose har oprettet et særskilt kontokort til dette projekt. HEI hovedforening kan dermed garantere, at penge, der modtages med teksten ”Cafeteria” via vores mobilepay, alene vil blive brugt til at støtte op om det projekt vi har sat i gang med faciliteter omkring hallens cafeteria og klublokale. Indtægter og udgifter vil naturligvis fremgå af næste regnskab fra hovedforeningen, og indkøbt inventar vil naturligvis betyde, at det er HEI, der ejer de indkøbte varer.  
  
Spørgsmål vedr. dette initiativ kan rettes til undertegnede. Skulle der være virksomheder der ønsker at støtte op om HEI for at bidrage til de forbedrede klubfaciliteter så kan Lars Møller kontaktes på mobil: 21 631 651 for en nærmere aftale. 
  
Med venlig hilsen HEI Hovedforening 
v/Peter Rose,  Lars Møller & Flemming Voldby 

Klubnyheder