Kontaktpersoner

Ny spiller i klubben - se menupunktet "For spillere".


Kontaktpersoner i HEI Fodbold:

  • Jette Petersen, Formand

Spm ang. : Fripas fra kommunen, banefordeling, kampe, materialer (nøgler og tøj), klubben generelt.

 Tlf 30 32 67 98, Mail: [email protected]

  • Niels Dyngby, Børne- og ungdomskonsulent

Spm. ang. træningsmetoder, udvikling af klubben og holdene. Spm. til arrangementer af stævner.

Tlf. 26 28 33 27. Mail: [email protected]

  • Mette Rud Pedersen, Børneformand

Spm ang trivsel i klubben og på holdene. Webside, Holdsport, Sponsorater og klubaften.

Tlf. 40247635. Mail: [email protected]