Menu

Generalforsamling 2024


General forsamlingen afholdes I Hei sportscafe d 24 April. kl 19.00. 

Der vil være kaffe/sodavand til de fremmødte. 

§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 - Valg af dirigent og referent

 - Bestyrelsens beretning for det forløbne år

 - Forelæggelse af årsrapport (inkl. Revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

 - Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

 - Behandling af indkomne forslag

 - Valg af formand (i ulige år)

 - Valg af næstformand (i lige år) - Thomas Skovhus er på valg

 - Valg af kasserer (i lige år) - Anders Bundgaard kan ikke fortsætte, så ny kasser skal vælges

 - Valg af sekretær (i ulige år) - Suzanne Møller trækker sig, så ny sekretær skal vælges

 - Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 - Sportslig ansvarlig - børn (drenge og piger) (på valg i lige år) - Brian er på valg

 - Sportslig ansvarlig - ungdom (drenge og piger) (på valg i lige år) - Åben

 - Sportslig ansvarlig - senior (herre og damer) (på valg i ulige år) - Åben

 - Valg af to suppleanter til bestyrelsen

 - Valg af revisor og revisorsuppleant

 - Eventuelt

Generalforsamlingen fandt sted som planlagt. Find referat her;
Generalforsamling-i-hei-fodbold-24-04-2024.pdf

 

 

 

Luk